Alta online Àrea de Socis
Cardiovasculars

BOXA

Boxa

Activitat cardiovascular i de tonificació en què, mitjançant treball de tècnica de boxa i entrenament es millora el condicionament físic.

0

Intensitat Alta
Boxeo actividades Forus

Horari

Tancar
Forus