Alta online Àrea de Socis
Cardiovasculars

INDOOR 30

INDOOR 30

Format exprés d'Indoor Walking, d'una durada de 25´.

0

Intensitat Mitjana
Indoor Walking 30 actividades Forus

Horari

Tancar
Forus