Alta online Àrea de Socis
Free

TENNIS FREE

Tennis Free

Activitat combinada de classe i partit, en què es treballen diferents objectius didàctics dins de la pista.

0

Intensitat Mitjana
Tenis free actividades Forus

Horari

Tancar
Forus