Alta online Àrea de Socis
Grans

AF-Grans

Grans

Activitat cardiovascular i de tonificació enfocada per a persones més grans de 65 anys, per millorar la condició física general.

0

Intensitat

Horari

Tancar
Forus
Gimnasos Forus