Alta online Àrea de Socis
Tonificació

FORUS EXPERIENCE

Forus Experience

Activitat de tonificació on s'integren tots els aspectes del moviment per millorar el condicionament físic, en una sala interactiva.

0

Intensitat Alta
Forus Experience actividades Forus

Horari

Tancar
Forus
Gimnasos Forus