Alta online Àrea de Socis
Tonificació

FORX4

Forx4

Entrenament que combina exercicis de resistència cardiovascular i muscular, força i potència per optimitzar la condició física. És una activitat monitoritzada amb pulsòmetre per al control de freqüència cardíaca i comptabilització de punts segons objectius (disponibilitat de pulsòmetres al centre).

0

Intensitat Mitjana
Fitness actividades Forus

Horari

Tancar
Forus