Alta online Àrea de Socis
Tonificació

HIPOPRESSIUS

Hipopressius

Activitat de tonificació que aporta beneficis a la salut preventiva i rehabilitadora, amb exercicis posturals i respiratoris.

0

Intensitat Mitjana
Hipopresivos actividades Forus

Horari

Tancar
Forus
Gimnasos Forus