Alta online Àrea de Socis

Projecte Fundació Forus Escola La Paz

Escuela La Paz, Cotonú (Benín)

La Fundació Forus, des del seu origen i fins a l’actualitat, manté una col·laboració a Benín amb Missatgers de la Pau que ha donat com a resultat la implementació d’un programa de cursos accelerats en benefici de nens entre 10 i 17 anys en situació de vulnerabilitat social i econòmica, que mai no han assistit a l’escola o que l’han hagut d’abandonar.

Juntament amb Mans Unides es va construir l’ escola alternativa “La Paz” , a Cotonú, propera al centre de l’Alegria Infantil, de l’associació Missatgers de la Pau.

Un centre on, a més, ofereixen servei de menjador per cobrir les necessitats alimentàries dels menors. Es tracta d’un aspecte important per assegurar l’assistència dels escolars a les classes, ja que les famílies s’asseguren que els seus fills estan ben alimentats.

Una segunda oportunidad de acceder a la escuela

L’escola alternativa La Pau permet beneficiar-se de la formació escolar i que es puguin presentar a l’examen del Certificat d’Estudis Primaris. Després, poden continuar els estudis universitaris o fer l’aprenentatge d’un ofici.

A més, fruit d’aquesta col·laboració en què participa activament la Fundació Forus, s’ha desenvolupat una altra iniciativa de reforç al programa consistent a donar suport a les mares dels infants beneficiaris en la gestió de les activitats generadores d’ingressos, per garantir un millor seguiment soci escolar dels alumnes.

El centre també disposa, a banda de les aules, de sala de jocs i de televisió, a més d’àrees d’esbarjo equipades. I en aquest entorn, l’escola alternativa “La Pau” realitza activitats extraescolars enfocades a reforçar el seu entorn familiar i que comprenen investigacions socials i visites a domicili, classes d’habilitats per a la vida, suport psicològic individual, sessions de l’escola de pares, psicoeducació als progenitors i suport psicosocial i entrenament per a alumnes i pares .

Formación escolar

El curs 2020 es van iniciar les classes del primer any pilot del projecte amb un total de 37 alumnes. Aquesta iniciativa va possibilitar que cada curs s’incorporessin nous alumnes i així aconseguir millorar la seva situació. El segon any l?escola ja comptava amb 57 nens. El curs 2021-2022 es va escolaritzar en aquest centre 73 alumnes i, malgrat l’absentisme i l’abandó, un total de 57 alumnes va aconseguir completar la seva formació en finalitzar el curs.

L’escola alternativa La Pau està estructurada de manera que després d’un període de tres anys de classes s’obté un Certificat d’Educació Primària que, en el sistema educatiu tradicional, s’obté després d’un període de sis anys de classes de primària.

A través d’aquest projecte, la Fundació Forus contribueix a fer realitat el dret a l’educació per a tothom i possibilita una segona oportunitat d’escolarització a infants i adolescents que mai no han assistit a l’escola.

Contacto Fundación Forus

¿Quieres colaborar con nosotros? Cuéntanos tu proyecto

Tancar
Forus
Gimnasos Forus