Alta online Àrea de Socis
Tonificació

EN FORMA

En Forma

Activitat cardiovascular i de tonificació, al ritme de la música, de baix impacte i intensitat mitjana per millorar la resistència muscular i cardiovascular.

0

Intensitat Mitjana
En Forma actividades Forus

Horari

Tancar
Forus
Gimnasos Forus